W ramach prowadzonej od 2010 roku działalności wykonaliśmy różnego rodzaju usługi geologiczne między innymi dla następujących inwestycji:
 • wykonanie wierceń rdzeniowych dla potrzeb budowy drogi s19: odcinek Miejsce Piastowe - Dukla
 • wykonanie inklinometrów przy międzysystemowym gazociągu przesyłowym (granica RP - Strachocina)
 • wykonanie wierceń rdzeniowych dla potrzeb budowy drogi s19: odcinek Babica - Domaradz
 • wykonanie wierceń rdzeniowych dla potrzeb budowy drogi s7: odcinek Michałowice - Karaków
 • wykonanie wierceń rdzeniowych dla potrzeb modernizacji linii kolejowej relacji Nowy Sacz - Chabówka
 • wykonanie wierceń rdzeniowych na Zakopiance: odcinek Nowy Tarag - Rdzawka
 • wykonanie wierceń rdzeniowych na terenie osuwisk w miejscowściach Wiśniowa, Hyżne
 • instalacja piezometrów PC-1 - PC-4 na terenie WSK Rzeszów
 • budowa obwodnicy Strzyżowa
 • budowa obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego
 • przebudowa ulicy Kruczej, Jaśminowej i Błonie w Tarnobrzegu
 • przebudowa mostu drogowego w miejscowości Widełka
 • budynki wielorodzinne przy ulicy Iwonickiej i Odrzykońskiej w Rzeszowie
 • wykonanie sieci otworów monitoringowych wód podziemnych w miejscowościach: Nagykoros, Beszterec, Szalonna
 • wykonanie sieci otworów monitoringowych wód podziemnych w miejscowościach: Senov, Zasova
 • wykonanie sieci otworów monitoringowych wód podziemnych w miejscowościach: Gościejewo, Szczytno
 • wykonanie dwóch dodatkowych piezometrów na terenie składowiska komunalnego w miejscowości Kozodrza
 • wykonanie sieci otworów monitoringowych wód podziemnych w miejscowościach: Stary Grodków, Zielenice, Golimowo
 • przebudowa dwóch mostów kolejowych w miejscowości Rudnik nad Sanem
 • budynki wielorodzinne przy ulicy Plenerowej, Krajobrazowej i Bieszczadzkiej w Rzeszowie
 • przebudowa ulicy Kościelnej, Słonecznej i Żeromskiego w Starachowicach
 • wymiana przekroczenia potoku Złodziejka gazociągiem DN700 w miejscowości Lipa
 • rozbudowa basenu miejskiego w Ropczycach
 • budynek usługowo-handlowy przy ulicy Leskiej w Rzeszowie
 • budowa gazociągu łączącego OZG Jasionka II i OZG Jasionka I
 • budowa stacji uzdatniania wody i wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Uniwersytetu Rolniczego w krakowie
 • wykonanie odwiertów badawczych na terenie zakładów Goodrich Aerospace Poland w Tajęcinie i Krośnie
 • instalacja piezometrów przy zakończonych odwiertach poszukiwawczych: Starograd Gdański, Miszewo, Wytowno
 • budowa bloków przy ulicy Iwonickiej w Rzeszowie
 • wykonanie sieci otworów monitoringowych wód podziemnych na terenie Koplani Soli "KŁODAWA"
 • odtworzenie piezometru nr P-VI na terenie WSK PZL-Rzeszów
 • przebudowa instalacji osuszania na OZG Mirocin - KGZ Jodłówka
 • wykonanie odwiertów badawczych w rejonie bocznicy kolejowej na terenie WSK PZL-Rzeszów
 • budowa sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wzdłuż ulic: Widłakowej, ślaskiego, Krzewowej i Sołtysowskiej w Krakowie
 • przebudowa ulicy Słowackiego i Kopernika w Tarnobrzegu
 • przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kolbuszowej
 • renowacja zabytkowego ogrodzenia zamku w Tarnobrzegu
 • remont odwodnienia na stacji elektroenergetycznej 220/110kV w Boguchwale
 • gazociąg w/c DN 250 Sandomierz-Grzybów; wymiana przekroczeń cieków wodnych
 • zabudowa agregatu sprężarkowego na terenie OZG Husów II
 • przebudowa mostu i realizacja budynku portierni na terenie browaru VAN PUR w Rakszawie
 • budowa masztów do monitoringu przeciwpożarowego dla Nadleśnictwa Tuszyma
 • budowa ośrodka radiokomunikacyjnego na terenie lotniska w Jasionce
 • przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 do SRP I stopnia w Nowej Dębie
 • badanie stanu czystości środowiska gruntowego w rejonie budynku produkcyjnego N56-Galwanizernia, na terenie WSK PZL-Rzeszów
 • wykonanie odwiertów obserwacyjnych w rejonie stacji paliw na terenie WSK PZL-Rzeszów
 • budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Rzeszów Dworzysko
 • zagospodarowanie odwiertów gazowych i budowa gazociągu, kopalnia Załęże - Elektrociepłownia Rzeszów
 • budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy miasta Stalowa Wola
 • rozpoznanie złoża zeolitów "Dylągówka-Zapady"
 • budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie
 • założenie punktów osnowy geodezyjnej przy obiekcie WD-124 na autostradzie A4
 • budowa bloków i szeregówek przy ulicy Plenerowej w Rzeszowie
 • przebudowa mostu przez potok Liczówka w miejscowości Kołaczyce
 • przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Pastwiska
 • przebudowa mostu przez rzekę Bukowa w miejscowości Domostawa
 • budowa dróg 3KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych RZESZÓW DWORZYSKO ETAP III
 • przebudowa mostu przez rzekę Błotnia w miejscowości Giedlarowa
 • przebudowa mostu przez rzekę Leszczynka w miejscowości Grodzisko Dolne
 • budowa łącznika drogi S19 od "Węzła Kielanówka" do ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie
 • rozbudowa ulicy Miłocińskiej w Rzeszowie
 • przebudowa mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Jedlicze
 • budowa północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego
 • ujęcie wody dla ogrodów działkowych RELAKS I i RELAKS II w Mielcu
 • budowa kładki dla pieszych w ciągu alei Piłsudskiego w Rzeszowie
 • budowa hali magazynowo-produkcyjnej dla Nijman Zeetank International w Sandomierzu
 • budowa kładki dla pieszych, fontanny z maszynownią oraz separatorów ścieków w ramach inwestycji: "Rewitalizacja rynku i przyległych ulic na terenie miasta Dynowa"
 • rozbudowa ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie
 • adaptacja budynku spichlerza w Boguchwale na bibliotekę multimedialną
 • budowa boiska "Orlik" wraz z zapleczem w miejscowości Przewrotne
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Świętego Michała Archanioła z aleją Krzyżanowskiego w Rzeszowie/div>