GEOLOGIA i GEOTECHNIKA:
 • projektowanie prac geologicznych
 • opracowywanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych
 • dozór wierceń
 • odbiory wykopów

 • WIERTNICTWO:
 • odwierty pełnordzeniowe (wrzutowe, klasyczne)
 • odwierty świdrami ślimakowymi
 • odwierty w rurach osłonowych
 • studnie wiercone
 • piezometry
 • inklinometry
 • mikropale