Firma PW-GEO świadczy usługi z zakresu geologii i wiertnictwa. Zajmujemy się między innymi projektowaniem robót geologicznych, sporządzaniem opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, geologiczno-inżynierskich, a także hydrogeologicznych. Wykonujemy badania geologiczne dla różnych branż budownictwa (drogi, obiekty mostowe, budynki mieszkaniowe, maszty, instalacje, itp.) i ochrony środowiska (ocena jakości środowiska gruntowo-wodnego, pobór próbek, instalacja piezometrów).

Oferujemy również usługi wiertnicze: odwierty pełnordzeniowe, sznekowe, instalacja piezometrów, mikropalowanie. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z uznanymi fachowcami z różnych dziedzin gwarantują wysoką jakość usług.